HT-S350//M SP1_5009180098619_Features

Features Tổng công suất đầu ra 320 W Thổi hồn vào từng bài hát, chương trình và bộ phim với âm lượng và độ rõ nét tương xứng nhờ tổng công suất đầu ra 320 W. Âm thanh...
Tiếp tục đọc