KD-85Z8H VN3_5009181966395_Features

Features Độ phân giải vượt trội cho mọi nội dung bạn xem Loại nội dung nào cũng có thể được nâng lên độ phân giải 8K sống động nhờ các tính năng độc đáo của Sony. X1™ Ultimate, nhanh gấp đôi X1™ Extreme, phân tích, xử lý chính xác dữ liệu để tạo nội...
Tiếp tục đọc