ICD-TX800/BCE_5009182359611_Highlight

Highlight Thiết kế nhỏ, gọn nhẹ với kẹp cài túi tiện lợi Lưu trữ tối đa 5000 tệp với bộ nhớ tích hợp 16GB Bản ghi rõ nét từ micro tích hợp Đầu cắm micro USB tích hợp - cáp kèm theo máy Loại bỏ ồn thông minh khi phát ...
Tiếp tục đọc