BDVN9200W/BMSP1_5009185898555_Features

Features Âm thanh độ phân giải cao - âm nhạc đúng như dự kiến của nghệ sĩ Âm thanh độ phân giải cao hoạt động bằng cách chuyển âm thanh analog thành âm thanh kỹ thuật số ở tỉ lệ cao hơn, chính xác hơn so với CD. Âm thanh độ phân giải cao có thể có t...
Tiếp tục đọc