WI-SP600N/YME_5009185931323_Highlight

Highlight Công nghệ Chống ồn kỹ thuật số giúp loại bỏ tạp âm để bạn chỉ nghe thấy những âm thanh yêu thích Chế độ Âm thanh xung quanh cho bạn lắng nghe những âm thanh quan trọng Thoải mái sử dụng không dây với công nghệ Bluetooth® và NFC ...
Tiếp tục đọc