MDR-1AM2/BQ E_5009189011515_Features

Features Thưởng thức âm nhạc như ý đồ của người nghệ sĩ với âm thanh độ phân giải cao  Đưa bộ sưu tập nhạc số của bạn lên một tầm cao mới với Âm thanh độ phân giải cao. Nhờ khả năng ghi âm kỹ thuật số ở tốc độ cao hơn CD, Âm thanh độ phân giải cao s...
Tiếp tục đọc