WF-SP900/BM E_5009190649915_Highlight

Highlight Thiết kế không dây đích thực có kết nối BLUETOOTH® 4 GB bộ lưu trữ tích hợp sẵn Khả năng chống nước và chống bụi đạt xếp hạng IP65/IP68 Lên đến 12 giờ khi sử dụng kết nối BLUETOOTH® và 21 giờ khi nghe nhạc lưu trên bộ lưu trữ t...
Tiếp tục đọc