SEL1018//C AE_5013361983547_Highlight

Highlight Rất rộng với tiêu cự tối thiểu 10mm Khẩu độ tối đa F4 không đổi mang lại các hình ảnh có ánh sáng kém không bị nhiễu Kính ED (tán sắc cực thấp) giảm thiểu biến dạng để mang lại các hình ảnh sắc nét hơn Chống rung quang học Stea...
Tiếp tục đọc