SELP18105G AE_5013362442299_Highlight

Highlight Chế độ zoom chuẩn của Ống kính G Zoom điện xấp xỉ 6x Khẩu độ tối đa F4 không đổi Khẩu độ tròn 7 lá khẩu Thấu kính ED (tán sắc cực thấp) làm giảm hiệu quả các quang sai đơn sắc ...
Tiếp tục đọc