SEL2470Z AE_5013362704443_Features

Features Zoom linh hoạt phù hợp với mọi cảnh chụp thường ngày Hiệu suất quang học và phạm vi từ 24mm đến 70mm của thiết kế ZEISS Vario-Tessar® này hoàn toàn phù hợp với thân máy E-mount full-frame nhỏ gọn. Ngoài chất lượng hình ảnh tuyệt vời nhất qu...
Tiếp tục đọc