SEL2470Z AE_5013362704443_Highlight

Highlight Ống kính zoom chuẩn Full Frame 35 mm từ ZEISS Khẩu độ tối đa không đổi F4 ở khắp phạm vi zoom Lớp phủ chống phản xạ ZEISS T* giảm độ chói Khẩu độ tròn 7 lá cung cấp các hiệu ứng làm mờ đẹp mắt Thiết kế chốn...
Tiếp tục đọc