SEL35F14Z//QSYX_5013363359803_Features

Features Luôn sắc nét và sáng rõ ở mọi góc độ Ba thấu kính phi cầu, trong đó có một thấu kính AA (thấu kính phi cầu tiên tiến) chính xác của Sony, kết hợp cùng công nghệ quang học hiện đại bậc nhất, giúp giảm độ rung hiệu quả và đạt được độ sắc nét ...
Tiếp tục đọc