SEL50F14Z//QSYX_5013364473915_Features

Features Độ phân giải và tương phản vượt trội Thiết kế double-gauss tinh tế kết hợp hai thấu kính phi cầu, bao gồm một thấu kính AA chuẩn xác (thấu kính phi cầu tiên tiến), hoạt động với một thấu kính ED (tán sắc siêu thấp) để loại bỏ độ cong và biế...
Tiếp tục đọc