SEL20TC//Q SYX_5013364965435_Features

Features Nhân đôi tiêu cự của bạn Tiêu cự của ống kính tăng gấp 2 lần mà không làm giảm hiệu suất quang học, độ chính xác và tốc độ lấy nét tự động hay khả năng hoạt động. Bộ chuyển đổi tele cho khả năng bắt sáng khoảng 2 bước dừng. Một cách lý tưởn...
Tiếp tục đọc