SELP28135G/CSYX_5013365260347_Features

Features Ống kính full frame dành cho những tay máy chuyên nghiệp Ống kính có độ zoom lớn này được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu về hoạt động và quang học chuyên nghiệp cho hình ảnh phim chất lượng cao, gồm các định dạng 4K và định dạng trong tương...
Tiếp tục đọc