SEL100400GM SYX_5013365555259_Features

Features Ống kính zoom chụp siêu tele G Master Ống kính zoom G Master hiệu suất hàng đầu này có phạm vi tiêu cự rộng từ 100 mm đến 400 mm rất lý tưởng cho chụp thể thao, thiên nhiên hoang dã và các chủ thể khác đòi hỏi tiếp cận từ xa. Thiết bị mang...
Tiếp tục đọc