DSC-W830/BC E32_5013404155963_Features

Features
Hoạt động với iMovie và Final Cut Pro X

Hoạt động với iMovie và Final Cut Pro X

Sản phẩm này tương thích với Final Cut Pro X và iMovie.