BC-QZ1//C E33_5043302694971_Highlight

Highlight Kích thước (D x C x R): Xấp xỉ 70 x 33 x 95 mm (2 7/8 x 1 5/16 x 3 3/4 inch) Trọng lượng: Xấp xỉ 125 g (4,4 oz) Nguồn: AC, 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz Thời gian sạc: Khoảng 150 phút
Tiếp tục đọc