SRS-RA5000/MSP1_5046906781755_Highlight

Highlight Âm thanh tràn ngập phòng Immersive Audio Enhancement Dễ dàng phát trực tiếp nhạc qua Wi-Fi hoặc Bluetooth® Tính năng Tự chỉnh âm lượng giúp duy trì âm lượng ổn định giữa các bản nhạc Chức năng Hiệu chỉnh âm...
Tiếp tục đọc