ONLINE Store (FY'20)_5048521392187_Features

Features Cảm biến CMOS xếp chồng full-frame có bộ nhớ tích hợp α9 II là máy ảnh không gương lật có hiệu suất tốc độ cao thế hệ tiếp theo vượt xa SLR. Máy được trang bị cảm biến hình ảnh CMOS xếp chống 35 mm vượt trội có thẻ nhớ tích hợp để có tốc độ...
Tiếp tục đọc