ONLINE Store (FY'20)_5053547642939_Highlight

Highlight AF/AE đến 20 hình/giây với khả năng lấy nét siêu nhanh Lấy nét tự động theo ánh mắt trong thời gian thực dành cho người và động vật Cinematography Pro "được CineAlta hỗ trợ" Màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide™ 6,5 inch ...
Tiếp tục đọc