ONLINE Store (FY'20)_5061901975611_Features

Features Ống kính zoom F2.8 12-24 mm siêu rộng Góc ngắm siêu rộng 12 mm có trên ống kính linh hoạt này mang đến khả năng làm nổi bật khoảng cách và sáng tạo những cách phối cảnh linh động vượt ra khỏi phạm vi của mắt người. Ống kính zoom 12-24 mm vớ...
Tiếp tục đọc