VG-C4EM//Q SYU_5071104409659_Features

Features Vận hành dễ dàng theo hướng dọc VG-C4EM có các nút điều khiển hoạt động gần giống với nút ở phần thân máy ảnh. Vị trí, kích cỡ và hình dạng của nút được tối ưu hóa, sử dụng cùng chất liệu như trên thân máy ảnh α9 II và α7R IV. Do đó, chức n...
Tiếp tục đọc