ONLINE Store (FY'21)_6556868313147_Features

Features Hiệu suất AF chưa từng có chính là nhân tố chính để có những bức ảnh đẹp Ghi lại những khoảnh khắc thoáng qua với độ chi tiết đến kinh ngạc nhờ khả năng lấy nét tự động nhanh và chính xác cùng sự kết hợp của những công nghệ tân tiến. 425 đi...
Tiếp tục đọc