ONLINE Store (FY'21)_6556870705211_Features

Features Chất lượng phim 4K HDR (HLG) Công nghệ Dải tần nhạy sáng cao (HDR) tạo nên một cuộc cách mạng thị giác cho màn hình bằng cách hiển thị phạm vi rộng hơn của màu sắc và độ sáng, hoàn toàn tôn lên được chất lượng vượt trội của hình ảnh có độ p...
Tiếp tục đọc