ONLINE Store (FY'21)_6589210951739_Features

Features Mang âm nhạc sôi động vào cuộc sống với EXTRA BASS™ Khuấy động không gian với EXTRA BASS™. Bộ tản âm thụ động hoạt động với loa đơn âm để nâng cao các âm sắc thấp giúp tăng âm trầm – dù có kích thước nhỏ gọn. ...
Tiếp tục đọc