ONLINE Store (FY'21)_6685727653947_Features

Features Cảm biến hình ảnh CMOS chiếu sáng sau 33 MP mới phát triển Cảm biến Exmor R™ CMOS full-frame mang đến tốc độ vượt trội và chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Việc sử dụng dây đồng góp phần tạo tốc độ truyền tải cao hơn và chuyển đổi AD nhanh hơn...
Tiếp tục đọc