ONLINE Store (FY'21)_6713992773691_Features

Features Cảm biến hình ảnh với tốc độ xuất nhanh như chớp Cảm biến full-frame chiếu sáng sau Exmor R™ CMOS sở hữu tốc độ xuất dữ liệu nhanh như chớp, cùng độ nhạy sáng cao và dải tần nhạy sáng rộng. Lớp bộ lọc màu tiên tiến giúp tăng khả năng tái tạ...
Tiếp tục đọc