ONLINE Store (FY'21)_6729332129851_Features

Features Sức mạnh vô song trong một thiết kế vừa tay Trong thế giới của những chiếc điện thoại thông minh với kích thước ngày càng tăng, Xperia 5 III đã chỉ ra một lối đi khác. Tự hào sở hữu hiệu suất mạnh mẽ và thời gian sử dụng pin ấn tượng, sản p...
Tiếp tục đọc