ONLINE Store (FY'21)_6747011514427_Features

Features Giảm tiếng ồn nền với tính năng Ghi âm giọng nói tự động  Bạn muốn ghi âm lời phát biểu của người khác? Hãy bật tính năng Ghi giọng nói tự động để tối ưu hóa thông số cài đặt thu âm theo tần số giọng nói. Bạn sẽ có được bản ghi âm trong hơn với ít tiếng ồn nền hơn v...
Tiếp tục đọc