ONLINE Store (FY'21)_6747015446587_Features

Features Phạm vi zoom mở rộng từ 70 mm đến 350 mm Với phạm vi zoom 70-350 mm (tương đương 105-525 mm của ống kính full-frame 35 mm), ống kính này có thể bao trọn phạm vi rộng để chụp nhiều loại chủ thể, từ phong cảnh đến động vật hoang dã và hơn thế...
Tiếp tục đọc