ONLINE STORE FY'22_6829333708859_Features

Features Hệ thống full-frame nhỏ và nhẹ nhất thế giới  Giới thiệu hệ thống ống kính rời kỹ thuật số full-frame nhỏ và nhẹ nhất với khả năng ổn định hình ảnh quang học trong thân máy (với ống kính FE 28-60 mm F4-5.6). Bố cục thành phần, cấu trúc thâ...
Tiếp tục đọc