ONLINE STORE FY'22_6829335937083_Features

Features Màn hình LCD đa góc, giúp bạn tự tin quay selfie Màn hình LCD lật ra ngoài cho phép bạn kiểm tra khung hình để quay vlog và quay selfie mà không bị các phụ kiện như micro chắn tầm nhìn. Điều khiển trên bảng cảm ứng đơn giản hóa việc điều ch...
Tiếp tục đọc