ONLINE STORE FY'22_6829337215035_Features

Features Chống rung quang học SteadyShot™ với chế độ Intelligent Active Mode Chế độ ổn định hình ảnh tiên tiến giúp cảnh quay không bị mờ ngay cả khi điều kiện ghi hình không ổn định hoặc tay người dùng rung. ...
Tiếp tục đọc