ONLINE STORE FY'22_6859764170811_Features

Features Độ phân giải cao sánh ngang các ống kính prime tốt nhất Độ tương phản tuyệt vời ở tần số không gian cao đồng nghĩa với độ phân giải vượt trội dù ở F2.8. Hai thấu kính XA (phi cầu cực đại) có độ chính xác cao, hai thấu kính ED (tán sắc siêu ...
Tiếp tục đọc