ONLINE STORE FY'22_7013157994555_Features

Features Hình ảnh đáng nhớ nhờ có cảm biến Exmor R™ CMOS Cảm biến Exmor R APS-C CMOS chiếu sáng sau của FX30 sẵn sàng mang đến bạn những hình ảnh đáng nhớ, với độ phân giải vượt trội và trường ảnh nông. Công nghệ hình ảnh dẫn đầu ngành của Sony được...
Tiếp tục đọc