ILCE-7RM5/BQAP2_7042013790267_Features

Features Bộ xử lý AI mới được phát triển  Bộ xử lý AI tối tân với khả năng học sâu sử dụng thông tin chi tiết về hình thể và dáng điệu con người để cải thiện đáng kể độ chính xác khi nhận dạng chủ thể của máy ảnh và tận dụng tối đa độ phân giải tiềm...
Tiếp tục đọc