Tay chơi game DualShock 4

Model: CUH-ZCT2G
1,390,000₫
1

1. Giá được đề cập liên quan đến Giá bán lẻ được đề xuất bao gồm VAT, có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước và chỉ áp dụng trên website này.

Color

Quà tặng

 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
  • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
  • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
  • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
  • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
  • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
  • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
  • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
  • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
  • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
  • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
  • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
  • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
  • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
  • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
  • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
  • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
  • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
  • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
  • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
  • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
  • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
  • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
  • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
  • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
  • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
  • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
  • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
  • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan

  Tính năng chính

  • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
  • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
  • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
  • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
  • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
  • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
  • Bảo hành 1 năm
  • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
  • Trọng lượng: 0.331 kg
  • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan
  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
   • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
   • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
   • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
   • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan
  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
   • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
   • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
   • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
   • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan
  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
   • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
   • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
   • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
   • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan
  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
   • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
   • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
   • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
   • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan
  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
   • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
   • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
   • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
   • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan
  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
   • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
   • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
   • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
   • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan
  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
   • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
   • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
   • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
   • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
 • Tổng quan
  • Tổng quan

   Tính năng chính

   • Tay cầm DualShock 4 dành cho PlayStation 4
   • Thiết kế tay cầm thuận tiện với các nút bấm nhạy, cảm ứng hiện đại
   • Tích hợp bộ rung cho trải nghiệm game chân thật
   • Tích hợp loa ngoài và cổng tai nghe 3.5 cho thưởng thức âm thanh thuận tiện hơn
   • Chia sẻ thuận tiên hơn với nút "SHARE" trên tay cầm
   • Hỗ trợ khả năng truyền tín hiệu qua Bluetooth và cáp microUSB
   • Bảo hành 1 năm
   • Kích thước: (17 x 7.5 x 11.8) cm
   • Trọng lượng: 0.331 kg
   • Đơn vị tính: Cái
 • Hỗ trợ
Tay chơi game DualShock 4

Tay chơi game DualShock 4

1,390,000₫