NP-FZ100//J1JCE_5009178656827_Highlight

Highlight

Kích thước (D x C x R): Xấp xỉ 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 inch)

Trọng lượng: Xấp xỉ 83 g (3,0 oz)

Dung lượng: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh)

Thông tin về khả năng tương thích: