NP-FW50//C3 ECN_5009178755131_Features

Features

STAMINA cho thời gian sử dụng pin cực lâu

Thời gian sạc nhanh hơn, chỉ báo dung lượng còn lại nhanh và chính xác hơn