GP-VPT2BT//CSYU_5009178984507_Highlight

Highlight Kích thước (R x C x D): [Báng tay cầm] xấp xỉ 49,5 × 173,0 × 42,0 mm (2 × 6 7/8 × 1 11/16 inch) Kích thước (R x C x D): [Chân máy] xấp xỉ 146,5 × 133,5 × 163,0 mm (5 7/8 × 5 3/8 × 6 1/2 inch) Trọng lượng: 215 g (7,6 oz) Tải trọ...
Tiếp tục đọc