HT-S500RF//CSP1_5009179869243_Features

Features Tổng công suất đầu ra 1000 W Thưởng thức âm thanh sâu lắng và chi tiết hơn khi xem phim, nghe nhạc và chơi game với tổng công suất đầu ra 1000 W. Âm thanh vò...
Tiếp tục đọc