MHC-V21D//M SP6_5009180557371_Highlight

Highlight

Loa chéo góc cho âm tần rộng hơn

Đèn loa

Ngõ vào karaoke và guitar

Đầu phát DVD tích hợp có HDMI ARC

Tay cầm để nâng lên an toàn và dễ dàng di chuyển

Kích thước bộ phận chính (RxCxD cm)(Xấp xỉ)

32,4 cm x 60,0 cm x 28,6 cm