NW-WS413/BM E_5009180753979_Highlight

Highlight

Dung lượng lưu trữ 4GB

Khả năng chống nước (nước mặn) để bạn thoải mái sử dụng

Chịu được nhiệt độ từ -5°C đến 45°C

Thời gian sử dụng pin lên đến 12 giờ

Chế độ âm thanh xung quanh

Dung lượng bộ nhớ

4GB

Thời gian sử dụng pin - Phát nhạc liên tục

MP3 (128kbps) Chế độ Âm thanh xung quanh BẬT: 8 giờ (xấp xỉ), Chế độ Âm thanh xung quanh TẮT: 12 giờ (xấp xỉ);PCM tuyến tính (1411kbps) Chế độ Âm thanh xung quanh BẬT: 7 giờ (xấp xỉ), Chế độ Âm thanh xung quanh TẮT: 10 giờ (xấp xỉ)

Trọng lượng

32 g