NW-WS413/LM E_5009180753979_Features

Features Chống nước ngay cả trong môi trường nước mặn Với chuẩn chống nước và chống bụi IP65/IP68, chiếc Walkman® NW-WS410 có thể duy trì khả năng hoạt động khi chìm trong nước ở độ sâu đến 2m trong khoảng thời gian tối đa 30 phút - ngay cả trong nư...
Tiếp tục đọc