KD-55A9G VN3_5009181278267_Highlight

Highlight

Kích thước sẵn có 55” (139 cm)

Dải tần nhạy sáng cao 4K

Bộ xử lý hình ảnh X1™ Ultimate

Acoustic Surface Audio+™

TV Android™