KD-65A9G VN3_5009181311035_Highlight

Highlight

Kích thước sẵn có 65” (164 cm)

Dải tần nhạy sáng cao 4K

Bộ xử lý hình ảnh X1™ Ultimate

Acoustic Surface Audio+™

TV Android™