KDL-32R300E VN3_5009182195771_Highlight

Highlight

Kích thước sẵn có 32” (80 cm)

Độ phân giải WXGA

Clear Resolution Enhancer

Phát nội dung đa định dạng qua USB

X-Protection PRO