SRS-XB41/LC SP6_5009182425147_Features

Features Khuấy động buổi tiệc với EXTRA BASS™. Nhịp điệu sôi động hơn, tiệc tùng tưng bừng hơn nhờ có EXTRA BASS™.  Chế độ LIVE SOUND Nhấn vào nút LIVE SOUND để thưởng thứ...
Tiếp tục đọc