DVP-SR370/BCSP6_5009184817211_Features

Features Phát phim, nhạc và ảnh lưu trên USB Bạn có thể phát nội dung trực tiếp từ USB và xem phim, nghe nhạc, xem ảnh và các bản trình chiếu. Phát nhiều loại định dạng Bao gồm CD-R/RW, DVD+RW/+R/+...
Tiếp tục đọc